Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://swedenmustang.com.
Företagsuppgifter:
Axeleraton Parts and Service AB
Org nr: 556806-4603
Enedalsgatan 6
504 52 Borås

integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen Swedenmustang.com och hanteringen av data på denna webbplats av Axeleration Parts and Service AB, organisationsnummer 556806-4603. Vi följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vid behandling av personuppgifter och vi använder informationen endast för det syfte som anges och för vilket du har givit ditt samtycke. Vi samlar inte in eller lagrar information som inte är nödvändig för det angett syftet och vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används. Vi garanterar att dina rättigheter som berörd person tillgodoses och att behandlingen av personuppgifter är spårbar och ansvarsfull. Vi garanterar att personuppgifter endast är tillgängliga på det sätt som har angetts och att informationen inte avslöjas eller förändras till följd av vårdslöshet eller uppsåt. Vi garanterar att personuppgifter hanteras konfidentiellt. När vi sparar dina person- eller kontaktuppgifter är det enbart för det syfte som du har godkänt vid överföringen av uppgifterna. Vi behandlar och använder endast uppgifterna i det syfte som har beskrivits och godkänts. Vår behandling av person- och kontaktuppgifter sker endast efter samtycke från dig, och du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kund@swedenmustang.com. De personuppgifter som vi normalt samlar in är namn, e-postadress, telefonnummer och IP-adress. Om du har några frågor eller om du inte samtycker till vår behandling av dina person- eller kontaktuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@HouseofMotorsport.com. Om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas kan du också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) på imy@imy.se. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur vi lagrar persondata och personuppgifter.

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Data samlas in för statistik

När du besöker denna webbplats, lagras information om ditt besök genom din IP-adress. För att skydda din personliga integritet, anonymiseras IP-adressen så att den inte kan kopplas till dig som en individ. Det betyder att ingen information som kan identifiera dig personligen sparas.

Kontaktformulär

När du använder kontaktformuläret på vår webbplats och skickar in din information, samlar vi in de uppgifter som du har angett i formuläret. Dessa uppgifter lagras endast för att kunna kontakta dig eller registrera dig som användare. Vid användningen av kontaktformuläret har du accepterat att dina uppgifter används för något av dessa syften, vilket framgår tydligt vid acceptansen.

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Axeleration Parts and Service AB delar inte data som kan kopplas till dig som person med någon annan än Axeleration Parts and Service AB och de tjänster som används av Axeleration Parts and Service AB.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.